601829_464219736987915_1256844345_n

Ցկյանս ուսումնառության հայաստանյան լիգան հիմնվել է 2012թ ապրիլին` ներկայացնելու ողջ կյանքի ընթացքում ուսումնառության կարիքներն ու հնարավորությունները Հայաստանում: Լիգան  զարգացող տեղեկատվական հարթակ  և ՑՈՒ ռեսուրսները համակարգող ցանց է, որի անդամ կազմակերպությունները ճանաչում են ցկայնս ուսումնառության  կարևորությունը և ձգտում են Հայաստանում ուսումնառության անհրաժեշտության և կարիքի տեսանելիության ավելացմանը: Մենք փորձում  ենք միավորել կրթության և ուսումնառության ոլորտում գործող  կազմակերպությունների ներուժը և ծառայեցնել այն կյանքի ցանկացած փուլում  ուսումնառությունը շարունակելու և նոր հմտություններ ձեռք բերելու անհրաժեշտությանը:

Մեր հիմնական նպատակներն են`

  • բարձրացնել Հայաստանում  ողջ կյանքում ուսումնառության անհրաժեշտության և կարիքի  մասին հանրային տեղեկացվածությունը
  • նպաստել ցկյանս ուսումնառության  ոլորտում սոցիալական գործընկերության հաստատմանը
  • նպաստել  մարդկային ռեսուրսների և աշխատանքային հմտությունների զարգացման համար անհրաժեշտ ուսումնառության տարբեր տեսակների բացահայտմանն ու օգտագործմանը
  • աջակցել ոչ ֆորմալ կրթության ճանաչմանը, և ոչ ֆորմալ ուսուցման ծառայություններ մատուցող հասարակական կազմակերպությունների շահերի պաշտպանության:

Այդ նպատակների իրագործման համար  Լիգան  ամեն տարի կազմակերպում է «Ցկյանս ուսումնառության օրեր Հայաստնում/ Lifleong Learning Days in Armenia»  ողջ կյանքի ընթացքում ուսումնառության մասին հանրային իրազեկությանն ուղված միջոցառումների շարքը Երևանում և մարզերում: Միջոցառման նպատակներն են՝

• լայնորեն տարածել ցկյանս ուսումնառության և, մասնավորապես մեծահասակների կրթության, ոչ ֆորմալ ուսուցման գաղափարները, և բարձրացնել դրանց կարևորության մասին իրազեկվածությունը հասարակության բոլոր շերտերում,

• կրթության և ուսումնառության նոր, ոչ ավանդական հնարավորություններ ի հայտ բերել բոլորի համար:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s